strona dla dzieci lubiących sporty zimowe i nie tylko ...

Narty – program

                                                                                                                                                                                                       

KLASY I- II-III-e   NAUCZANIE  POCZĄTKOWE

KLASA  4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA

I BLOK TEMATYCZNY – ZAJĘCIA SPORTOWE Z UWZGLĘDNIENIEM NAUCZANIA PODSTAW Z ZAKRESU NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO I SNOWBOARDU

CZAS REALIZACJI –I semestr jesienno/zimowy  ok.30 godz. ( 2×60 min./w tygodniu)

METODYKA– kształcenie zintegrowane z łagodnym przejściem do kształcenia podmiotowego,

oraz łączenie w/w metod

MIEJSCE – obiekty sportowe ZSP Nowa Iwiczna

SPRZĘT SPORTOWY– równoważnia ,drabinki,kocyki,tyczki,deskorolki,rolki,ławeczki ,materace,kijki narciarskie

CELE  KSZTAŁCENIA OGÓLNE

-wpajanie podwyższonej dbałości o sprawność fizyczną

– poznawanie nowych form rekreacji w symbiozie z naturą

– tworzenie pojęcia związku zdrowia z aktywnością fizyczną

– wyrabianie pozytywnego postrzegania się i odnajdywania w grupowym uprawianiu aktywności

fizycznej

CELE  KSZTAŁCENIA SZCZEGÓŁOWE

– nauka zachowań i nawyków związanych ścisle z jazdą na nartach

– nauka i doskonalenie jazdy na rolkach z maksymalną ilością ćwiczeń kształtujących sprawność narciarza

– nauka i doskonalenie jazdy na podstawowym wyciągu narciarskim (talerzyk)

-wpajanie zasad dekalogu narciarskiego FIS

TREŚCI NAUCZANIA I UMIEJĘTNOŚCI

1.Sprawność i aktywność ogólna dziecko poznaje podstawowe ćwiczenia kształtujące,potrafi je pokazać na forum grupy,będzie potrafiło wykorzystać prosteWyposażenie Sali gimnastycznej do ćwiczeń,zastosuje ćwiczenia w parach, w formie zabawy ruchowej/naśladowczej  lub pokazowej/,poprowadzi rozgrzewkę ogólną dla innych dzieci,pozna ćwiczenia porządkująco-dyscyplinujące.

2.Trening zdrowotny– dziecko poznaje w formie teoretycznej wiedzy i w praktyce zasady zmian organizmu powstających w czasie wysiłku /bicie serca,tętno,oddech,pot/,pozna podstawowe grupy mięśni  budujących ciało i wybierze dobre ćwiczenia wzmacniające dla tych grup,będzie potrafiło zademonstrować ćwiczenia specjalne dla rozgrzewki narciarskiej.

3.Dyscypliny sportowe na całe życie– poznaje sprzęt narciarski i snowboardowy, zna podstawową terminologię używaną w tych dyscyplinach, poznaje zalety uprawiania sportów zimowych,potrafi wykonać wiele ćwiczeń samodzielnych i przyrządami symulującymi poruszanie się i jazdę na nartach i snowboardzie,poznaje szereg zabaw które pomagają w opanowaniu techniki jazdy zarówno na Sali Gimnastycznej i póżniej na śniegu, umie poprowadzić zabawę-wyścig i ocenić poprawność wykonania ćwiczeń.

4.Bezpieczeństwo i higiena osobista narciarza– poznaje dobrze budowę sprzętu narciarskiego i jego   obsługę, potrafi wymienić podstawowe składowe ubioru na stok oraz potrzebę zastosowania go,poznaje zasady bezpiecznego poruszania się na nartach i korzystania z tras narciarskich, umie pomóc koledze/koleżance przy prostym upadku.

5.Specyfika sportowa– poznaje porzez film,ilustrację , rywalizację sportową w sportach zimowych umie zastosować poznane  konkurencje w zabawach i wyścigach na sali gim.,poznaje zasady zdrowej rywalizacji sportowej i odporności  na porażkę.

 

W/w program ma zastosowanie również w  Bloku Tematycznym – ‘’Sporty letnie-  pływanie i żeglarstwo” w podobnym wymiarze miejsca,czasu i wykorzystania urządzeń Sali gimnastycznej i boisk.       Zajęcia pływackie odbywają się w GOS RASZYN.

 

 

 

OPRACOWAŁ  :  PIOTR  BRZOZOWSKI                                                                                                                                                                                                                                                                  absolwent AWF Warszawa , nauczyciel WF , 30 lat doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą szkolną i studencką, instruktor narciarstwa alpejskiego,sternik jachtowy morski,ratownik WOPR W-wa

ZAPISY BEZPOŚREDNIO NA ZAJĘCIACH  , telefonicznie 603099883 lub mailem  piotr@snowkids.pl

 

Copyright©Snowkids Piotr Brzozowski 2008-2022 . Wszelkie prawa zastrzeżone.                                                                                                                                                                                                                                                 Materiał ten jest ograniczony i chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami, które posiada autor tego opracowania: Piotr Brzozowski .Materiał nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany bez pisemnej zgody autora.